องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ สแกน QR Code ด้านล่าง ⬇️

สถิติ sitemap
วันนี้ 228
เดือนนี้11,034
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)65,043
ทั้งหมด 280,000

check_circle No Gift Policy
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่


camera_alt ภาพกิจกรรม
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย [8 กุมภาพันธ์ 2567]
ส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ [6 กุมภาพันธ์ 2567]
แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY ทีมงานระดับอำเภอโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ [5 กุมภาพันธ์ 2567]
ขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองพาเด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน [23 มกราคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID - 19 ) สายพันธุ์ JN.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกในการศึกษาดูงานตามโครงการ
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโนนขวาว หมู่8
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up Facebook อบต.ขวาวใหญ่
facebook

  

Facebook อบต.ขวาวใหญ่
facebook

  

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายมงคล พวงเพชร
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0987453614
นายมงคล พวงเพชร
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0987453614
นายสมนงค์ ฉิมมาลี
รองนายก อบต.
โทร : 0983173418
นายสมนงค์ ฉิมมาลี
รองนายก อบต.
โทร : 0983173418
นางสาวน้ำผึ้ง คงดี
รองนายก อบต.
โทร : 0811853307
นางสาวน้ำผึ้ง คงดี
รองนายก อบต.
โทร : 0811853307
นางสติมาภรณ์ พวกดี
เลขานุการ นายก อบต.
โทร : 0852065242
นางสติมาภรณ์ พวกดี
เลขานุการ นายก อบต.
โทร : 0852065242
(นายประกาศิต จันทน์หอม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0897171176
(นายประกาศิต จันทน์หอม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0897171176
qr code อบต.ขวาวใหญ่

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ