องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายก อบต.
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหนัาสำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การมอบหมายงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบสำนักปลัด อบต.
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่งสำนักปลัด อบต.
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่งกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2