องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายก อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหนัาสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การมอบหมายงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file คำสั่งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบสำนักปลัด อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file คำสั่งสำนักปลัด อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file คำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file คำสั่งกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2