messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
account_box กองการศึกษา
นางจารินี สาทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายศราวุธ ประดับทอง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา สติมั่น
ครู ชำนาญการ
นางสาวธิดารัตน์ คำคูณ
คนงาน
นางสาววริศรา พินิจ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวนุชนาฏ ชิงชัย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวมาริสา การะเกด
จ้างเหมาบริการ
นางจำเนียร แก้วบุตรดี
จ้างเหมาบริการ