messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
account_box คณะผู้บริหาร
นายมงคล พวงเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0987453614
นายสมนงค์ ฉิมมาลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0983173418
นางสาวน้ำผึ้ง คงดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0811853307
นางสติมาภรณ์ พวกดี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0852065242
นายอำพล จันทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
โทร : 0653565914
ไม่มีกรอบอัตรากำลัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล