องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ตำบลขวาวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายละเอียด : โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมการตั้งจุดตรวจและสัญญาณมือในการจัดระเบียบการจราจรและการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและรู้ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานฯโดยมีนายมงคล พวงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เป็นประธานฯในพิธีเปิดโครงการฯ และนายประกาศิต จันทน์หอม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ
ผู้โพส : admin