องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
รายละเอียด : ๑. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กและเยาวชน ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง ๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ ๔. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน
ผู้โพส : admin