องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
ทีมแก้จนอำเภอศีขรภูมิ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ตำบลขวาวใหญ่และตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ วันนี้ (6 มิ.ย. 65) เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ บูรณาการส่วนราชการ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น ตามโครงการ "นายอำเภอศีขรภูมิพบผู้ยากไร้ฯ" ในพื้นที่ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 1. นางจุ๋มจิ๋ม พิมพ์จันทร์ อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ที่ 4 ตำบลขวาวใหญ่ สภาพปัญหา/ความเดือดร้อน : มีโรคประจำตัว มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน ขาดแคลนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตโดยอาศัยสวัสดิการจากภาครัฐ การแก้ไขปัญหา : มอบเครื่องอุปโภคบริโภค/เงินช่วยเหลือ และเมล็ดพันธุ์พืชผัก และมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ร่วมกับผู้นำท้องที่ พิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ โดยมีปลัดอาวุโส พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ สาธารณสุขอำเภอศีขรภูมิ ปศุสัตว์อำเภอศีขรภูมิ ประมงอำเภอศีขรภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอา
ผู้โพส : admin