messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สร.ถ.38-001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2079 ถึง บ้านอาวุธ ตำบลแตล จำนวน 2 ช่วง หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,403 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงาน บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านไพรษร หมู่ที่ 7 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณเส้นจากบ้านนายสมบัติ แก้วบุตรดี ถึงข้างบ้านนายวิศาล ปิ่นทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนหมาไน หมู่ที่ 9 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณ เส้นสามแยกทางหลวงหมายเลข 2334 ? ภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างค่าโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณ บริเวณ เส้นทิศใต้หมู่บ้านเชื่อมลำห้วยแดง ? ตำบลนารุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณ เส้นแยกที่นานางจันทร์ทอง ไปหนองใหญ่ลำห้วยเอี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีต หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 475.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 8 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ บริเวณเส้นบ้านนายธีรศักดิ์ โกศลถึงบ้านนายวิเชียร สมฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 93.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concreat (โดยวิธี Pavenment In-Place Recycling ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.38-009 สายบ้านขวาวใหญ่- บ้านหนองแรต ตำบลขวาวใหญ่ ถึงบ้านหนองแฝก ตำบลหนองบัว กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณ เส้นทิศใต้หมู่บ้านถึงลำห้วยแดง เชื่อมตำบลนารุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณ ต่อ คสล.เดิม เส้นบ้านคำกอง ช่องงาม ถึงถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สร.ถ 38 ? 001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณ เส้นบ้านนางสมรถึงวัดบ้านหนองแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณ เส้นทิศตะวันตกหนองแรตถึงฝั่งทิศเหนือหนองห้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 8 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณ เส้นหน้าบ้านนายเมือง โพธิ์คำถนนทิศเหนือไปถึงสระใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณ เส้นแยกบ้านนายเตียน แก้วหล่อถึงแยกบ้านนางหัน คำสัตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหมาไน หมู่ที่ 9 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณ ต่อโครงการถนน คสล. เดิมเส้นสำนักสงฆ์ไปเชื่อมถนนหมายเลข 2334 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณ เส้นสามแยกหนองพุกถึงลำห้วยเอี่ยน ที่นานางไพรัตน์ จันทร์สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านไพรษร หมู่ที่ 7 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณ เส้นหนองเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณ เส้นทิศใต้หมู่บ้านถึงลำห้วยแดง เชื่อมตำบลนารุ่ง จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำนวน 6 จุด ตามประมาณการช่างแนบท้าย เพื่อใช้ในราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed จ้างโครงการ เสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed จ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนหมาไน หมู่ที่ 9 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 185
rss_feed จ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 188
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านโนนขวาว หมู่ที่ 8 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (ตามเอกสารประมารการช่างแนบท้าย) (หนึ่งแสนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 195
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีต หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 308.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 194
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพรษร หมู่ที่ 7 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีต หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 306.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 201
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการ ตามรายละเอียดดังนี้ 1.ค่าจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ จำนวน 12 ถัง บรรจุถังละ 25 กิโลกรัม (ความเข้มข้นสาร Temephos 1% W/W ) 2.ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลง จำนวน 33 ขวด บรรจุขวดละ 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 200
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 130 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก จำนวน 12 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 212
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนขวาว หมู่ที่ 8 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 209
rss_feed จ้างจ้างดำเนินการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านขวาวใหญ่ ,หมู่ที่ 6 บ้านสำโรง ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 314
rss_feed จ้างโครงการ ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 276
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ ผสมโพลิเมอร์ ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic Concreat ทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.38-002 สายบ้านดอนหมาใน ?บ้านสำโรง ตำบลขวาวใหญ่- บ้านหนองขาม ตำบลหนองขวาว กว้าง 5-6 เมตร ยาว1,060 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 410
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic Concreat สายบ้านขวาวใหญ่ ถึง บ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,300 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 410
rss_feed จ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 430
rss_feed จ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนหมาใน หมู่ที่ 9 บ้านดอนหมาใน ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 450
rss_feed จ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 425
rss_feed จ้างโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 439
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนขวาว หมู่ที่ 8 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 456
rss_feed จ้างโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 487
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุวัสดุตามโครงการ โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 458
rss_feed ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 470
1 - 50 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2