messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ สแกน QR Code ด้านล่าง ⬇️

สถิติ sitemap
วันนี้ 61
เดือนนี้5,337
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)101,334
ทั้งหมด 280,000

check_circle No Gift Policy
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่


camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)[17 พฤษภาคม 2567]
โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า กิจกรรม โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ...[13 พฤษภาคม 2567]
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ อบต.ขวาวใหญ่[8 พฤษภาคม 2567]
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567 ณ...[22 เมษายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up Facebook อบต.ขวาวใหญ่
facebook

  

Facebook อบต.ขวาวใหญ่
facebook

  

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายมงคล พวงเพชร
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0987453614
นายมงคล พวงเพชร
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0987453614
นายสมนงค์ ฉิมมาลี
รองนายก อบต.
โทร : 0983173418
นายสมนงค์ ฉิมมาลี
รองนายก อบต.
โทร : 0983173418
นางสาวน้ำผึ้ง คงดี
รองนายก อบต.
โทร : 0811853307
นางสาวน้ำผึ้ง คงดี
รองนายก อบต.
โทร : 0811853307
นางสติมาภรณ์ พวกดี
เลขานุการ นายก อบต.
โทร : 0852065242
นางสติมาภรณ์ พวกดี
เลขานุการ นายก อบต.
โทร : 0852065242
(นายอำพล จันทา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0653565914
(นายอำพล จันทา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0653565914
qr code อบต.ขวาวใหญ่

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ