ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้สังเกตุการณ์ วิทยากร เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ผู้มีเกียรติ ตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : oFMTBSiTue101640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้