ชื่อเรื่อง : ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ 2566 (ภดส.1 ลำดับที่0001-2000)

ชื่อไฟล์ : WTDUbXdFri34119.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : PB0lnEOFri34158.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : MI9qBuOFri34755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : rXMdJKUFri40200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้