ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณ เส้นบ้านนางสมรถึงวัดบ้านหนองแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง