ชื่อเรื่อง : บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.1)
ชื่อไฟล์ : 96sWMpsFri114322.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้