ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่(ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗-๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : ICQfI0nWed101504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้