ชื่อเรื่อง : อบต.ขวาวใหญ่ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 -2570)

ชื่อไฟล์ : fXtOelDWed95418.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : y1mqcsBWed95135.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้