ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ (เครื่องถ่ายเอกสาร) (ตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : WBWMK8XThu32427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้