ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (เส้นทิศใต้หมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง