ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ตามวงรอบการใช้งาน ทุกระยะทาง 10,000 กิโลเมตร รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กง 594 สุรินทร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขญ 001-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง