ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-45-0013 ของงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง