ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เช่น ค่าจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ฯค่าจัดทำสปอร์ตโฆษณา ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง