ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้ออาหารเสริมนม ของโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียนในเขตตำบลขวาวใหญ่ ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง