ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้ออาหารเสริมนม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (ภาคเรียน 2/2564 ) ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง