ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพรษร หมู่ที่ 7 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีต หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 306.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง