ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ(เช่นไม่หวาดทางมะพร้าว ถุงขยะ ถุงมือ) ตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจกรรมโครงการ ?สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองสะอาด Big Cleaning Day ? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง