ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบและโครงเหล็ก หมายเลขครุภัณฑ์ 491-58-0017-491-58-0018-491-58-0019ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง