ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ บริเวณเส้นบ้านนายธีรศักดิ์ โกศลถึงบ้านนายวิเชียร สมฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง