ชื่อเรื่อง : ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม(ปิดเทอม) ของโรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง