ชื่อเรื่อง : จ้างค่าโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณ บริเวณ เส้นทิศใต้หมู่บ้านเชื่อมลำห้วยแดง ? ตำบลนารุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง