messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายอำพล จันทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0653565914
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ