messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
account_box กองช่าง
นายธนากร ผลวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวเตือนใจ ปัญญาไว
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายศราวุฒิ รุจิยาปนนท์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธรรมนูญ แก่นแดง
คนงาน
นายธีระยุทธ วัฒนานิธีโภคิน
จ้างเหมาบริการ