messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
สัญลักษณ์หน่วยงาน

การติดต่อหน่วยงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 E-mail : saraban_06320906@dla.go.th Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โทรศัพท์ 0-4455-8683 โทรสาร - สายด่วนนายก โทรศัพท์ 0987453614 สายด่วนปลัด โทรศัพท์ 09-2709-5191
แผนที่หน่วยงาน