องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 โทรศัพท์ 0-4455-8683

account_box สมาชิกสภา
นางบัวลอย อุสาหะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางบัวลอย อุสาหะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวีรชน จันธิมา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวีรชน จันธิมา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางผุสดี ผมน้อย
เลขานุการสภา อบต.
นางผุสดี ผมน้อย
เลขานุการสภา อบต.
นางสาวมณีรัตน์ ศรีผุย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นางสาวมณีรัตน์ ศรีผุย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นางอรพินท์ อุสาหะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นางอรพินท์ อุสาหะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายอุทิศ ศรีดา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายอุทิศ ศรีดา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นางกนกกาญจน์ วังสันต์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นางกนกกาญจน์ วังสันต์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายพูนเพิ่ม ค้ำจุน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายพูนเพิ่ม ค้ำจุน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายพูลชาติ สุราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายพูลชาติ สุราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นางสติมาภรณ์ พวกดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นางสติมาภรณ์ พวกดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นางอ้อยใจ มณีคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นางอ้อยใจ มณีคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นางสาวน้ำผึ้ง คงดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นางสาวน้ำผึ้ง คงดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นางผุสดี ผมน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นางผุสดี ผมน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายพิจิตร สวัสดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายพิจิตร สวัสดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นางบัวขาว มุมทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นางบัวขาว มุมทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายวัฒนา รวยสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นายวัฒนา รวยสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นายณรงค์ วุฒิยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นายณรงค์ วุฒิยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
นายประยูน ปิ่นทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายประยูน ปิ่นทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายเจริญศักดิ์ ภักดี)
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 095-697-9789
(นายเจริญศักดิ์ ภักดี)
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 095-697-9789
นายทวีศักดิ์ชัย ศรีวิเศษ
รองนายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0902989489
นายทวีศักดิ์ชัย ศรีวิเศษ
รองนายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0902989489
นางแสงสุรีย์ งามแพง
รองนายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0864015659
นางแสงสุรีย์ งามแพง
รองนายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0864015659
นายพร แก้วบุตรดี
เลขานุการ นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0813744058
นายพร แก้วบุตรดี
เลขานุการ นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0813744058
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 179