องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 โทรศัพท์ 0-4455-8683

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 30
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo การแยกขยะ เพื่อลดภาระการจัดการ และการลดปริมาณขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงอากาศหน้าแล้ง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file รายงานงบการเเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้การบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ.2559-พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดวันราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ขอขอบคุณ คุณณัฐกุล บุญเหมาะ ตำแหน่ง บริหารโครงการ บริษัท ทีเคเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565 )
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เรื่อง รายชื่อผู้ประสบเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคระบาดในสุกร) ปี พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ป้ายที่มีการติดตั้งใหม่ ป้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
1 - 20 (ทั้งหมด 116 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายมงคล พวงเพชร
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0987453614
นายมงคล พวงเพชร
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0987453614
นายสมนงค์ ฉิมมาลี
รองนายก อบต.
โทร : 0983173418
นายสมนงค์ ฉิมมาลี
รองนายก อบต.
โทร : 0983173418
นางสาวน้ำผึ้ง คงดี
รองนายก อบต.
โทร : 0811853307
นางสาวน้ำผึ้ง คงดี
รองนายก อบต.
โทร : 0811853307
นางสติมาภรณ์ พวกดี
เลขานุการ นายก อบต.
โทร : 0852065242
นางสติมาภรณ์ พวกดี
เลขานุการ นายก อบต.
โทร : 0852065242
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่