องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 โทรศัพท์ 0-4455-8683

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file คู่มือประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
photo โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล การจัดทำแผนชุมชน (กิจกรรม โครงการอบรมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)) poll
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและตารางกำหนดวันสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศฯรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease) ในโคนม โคเนื้อ กระบือ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
photo ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดเขตโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (โรคพิษสุนัขบ้า) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
photo การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12]
photo วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยนายก อบต.ขวาวใหญ่ พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.ขวาวใหญ่, พนักงานส่วนตำบล, อสม., ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 3 ครัวเรือน และมอบถุงยังชีพ เพื่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติตัวต่อไป poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7]
photo กินผักผลไม้แบบไหนปลอดภัยโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 20 (ทั้งหมด 93 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายเจริญศักดิ์ ภักดี)
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 095-697-9789
(นายเจริญศักดิ์ ภักดี)
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 095-697-9789
นายทวีศักดิ์ชัย ศรีวิเศษ
รองนายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0902989489
นายทวีศักดิ์ชัย ศรีวิเศษ
รองนายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0902989489
นางแสงสุรีย์ งามแพง
รองนายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0864015659
นางแสงสุรีย์ งามแพง
รองนายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0864015659
นายพร แก้วบุตรดี
เลขานุการ นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0813744058
นายพร แก้วบุตรดี
เลขานุการ นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0813744058
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 221