messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สร.ถ.38-001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2079 ถึง บ้านอาวุธ ตำบลแตล จำนวน 2 ช่วง หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,403 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนหมาไน หมู่ที่ 9 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สร.ถ.38-001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2079 ถึง บ้านอาวุธ ตำบลแตล จำนวน 2 ช่วง หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,403 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างโครงการ เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete (รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.38-001 สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2079 ถึงบ้านอาวุธ ตำบลแตล) จำนวน 2 ช่วง หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,403 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
find_in_page เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 20 (ทั้งหมด 320 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16