องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒)
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายชื่อเด็กผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
find_in_page รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่ วันที่ 1ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดย นายมงคล พวงเพชร ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ได้จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file คู่มือการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file คู่มือประชาชนเพื่อการคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file รายงานงบประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงอากาศหน้าแล้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
1 - 20 (ทั้งหมด 145 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8