องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจกรรมโครงการ “ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และจิตอาสา”) [29 กันยายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ตำบลขวาวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [18 กรกฎาคม 2565]
โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า กิจกรรม โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ... [5 กรกฎาคม 2565]
ทีมแก้จนอำเภอศีขรภูมิ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ตำบลขวาวใหญ่และตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ วันนี้ (6 มิ.ย. 65) เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ บูรณาการส่วนราชการ... [7 มิถุนายน 2565]
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [30 พฤษภาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ดำเนินโครงการฝึกอบรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตตำบลขวาวใหญ่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันพุธ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ [25 พฤษภาคม 2565]
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจกรรมโครงการ “สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองสะอาด Big Cleaning Day”) ครั้งที่ 2 [11 พฤษภาคม 2565]
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565) [10 พฤษภาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [1 เมษายน 2565]
ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [31 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 99 รายการ)