องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo กิจกรรมโครงการ "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณภัยต่างๆและการป้องกันภัยแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
find_in_page "โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น งบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
find_in_page รายงานผลการดำเนินราคากลางโครงการปรับปรุงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจร ถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนหมาไน หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview266
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview255
insert_drive_file 1/64 แผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview343
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview336

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม