องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ขอขยายเวลาการพิจาณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file รายงานผลสอบข้อเท็จจริงกรณีพัสดุ เสื่อมสภาพ ชำรุด และไม่ประสงค์ใช้ในราชการ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ขอขยายเวลาการพิจาณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concreat รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.38-009 สายบ้านขวาวใหญ่-บ้านหนองแรต ตำบลขวาวใหญ่ ถึงบ้านหนองแฝก ตำบลหนองบัว กว้าง 6 เมตร ยาว 1000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ด้วยวิธี ประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file แบบถนน
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview261
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview250
insert_drive_file 1/64 แผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview339
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview334

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม