องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
find_in_page ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ grade
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID - 19 ) สายพันธุ์ JN.1 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file รายการการจัดทำแบบ รูปรายการงานโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองกองหมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโนนขวาว หมู่8
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview139
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview298
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview290
insert_drive_file 1/64 แผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview385

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม