องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒)
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file รายชื่อเด็กผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 6 จุด grade
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้เบ็ดเตล็ด ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview219
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview210
insert_drive_file 1/64 แผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview298
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview295

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม