messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างโครงการ เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สร.ถ.38-001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2079 ถึงบ้านอาวุธ ตำบลแตล จำนวน 2 ช่วง หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,403 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนหมาไน หมู่ที่ 9 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแรต หมูที่ 5 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สร.ถ.38-001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2079 ถึง บ้านอาวุธ ตำบลแตล จำนวน 2 ช่วง หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,403 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างโครงการ เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete (รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.38-001 สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2079 ถึงบ้านอาวุธ ตำบลแตล) จำนวน 2 ช่วง หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,403 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
รายงานการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจร Asplaltic Concrete ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สร.ถ. 38-001 สามแยกทางหลวง หมายเลข 2079 - บ้านอาวุธ ตำบล แตล ปริมาณจำนวน 2 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
รายงานการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองกองหมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
รายการการจัดทำแบบ รูปรายการงานโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
รายงานการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 8 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโนนขวาว หมู่8 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
รายงานผลการดำเนินราคากลางโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (เงินจ่ายข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่พัก บ้านไพรษร หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
1 - 20 (ทั้งหมด 336 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17