องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายงานจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานผลจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานขอความคิดเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้า เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 8 ตำบลขาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศแบบคำนวณราคากลางเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต. ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิจ. สุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแรต หมูที่ 5 ต. ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ขอพิจารณาอนุมัติผลการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ชั้นโครงการซ่อมสร้างผิวทาง ส่ยบ้านขวาวใหญ่ถึงบ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 ตำบลขวาวใหญ่ ถึงบ้านหนองแฝก ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ืซ่อมสร้างผิวทางAsphaltic Concreat สายบ้านขวาวใหญ่ - บ้านหนองแรต ตำบลขวาวใหญ่ ถึงบ้านหนองแฝก ตำบลหนองบัว กว้าง 6 เมตร บาว 1000 เมตร หนา 0.05 เมตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ขอขยายเวลาการพิจาณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แบบถนน
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concreat รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.38-009 สายบ้านขวาวใหญ่-บ้านหนองแรต ตำบลขวาวใหญ่ ถึงบ้านหนองแฝก ตำบลหนองบัว กว้าง 6 เมตร ยาว 1000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ด้วยวิธี ประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานขอความเห็นแบบรูปรายงานการก่อสร้างตามโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.38-009 สายบ้านขวาวใหญ่-บ้านหนองแรต ตำบลขวาวใหญ่ถึงบ้านหนองแฝก ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concreat รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.38-009 สายบ้านขวาวใหญ่-หนองแรต ตำบลขวาวใหญ่ ถึง บ้านหนองแฝก ตำบลหนองบัว กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(เงินจ่ายข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
find_in_page รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(จ่ายโอนงบประมาณข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี2565 ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
1 - 20 (ทั้งหมด 305 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16