องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 6 จุด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้เบ็ดเตล็ด ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหมาไน หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file การริบหลักประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพรษร หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำบ่อพัก บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขวาวหมู่ที่8 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการล้อมรั้วสระน้ำป่าช้า บ้านโนนครั่ง หมู่ที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file ปฏิทินการปฏิบัติงาน กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file แผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ขอรายงานการพิจารณาเอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e1/2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านดอนหมาใน-สำโรง ตำบลขวาวใหญ่ - บ้านหนองขาม ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
1 - 20 (ทั้งหมด 277 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14