องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานภารโรงประจำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานแม่บ้านและทำความสะอาดสถานที่ราชการ จำนวน 1 รายการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานในกองคลัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานภายในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 ราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จำนวน 1 ราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็๋กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่แบบปรุงสำเร็จ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อใบประกาศนียบัตรตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุง๓ูมิทัศน์หน้าห้องน้ำและงานทางลาดผู้บริการ จำนวน 1 งาน (ตามประมาณการช่างแนบท้าย) ด้วยเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘0๙๔
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่ารถรับจ้างไม่ประจำทาง ปรับอากาศขนาด ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่(ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗-๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมของโรงเรียน จำนวน 2โรงเรียนในเขตตำบลขวาวใหญ่ (ภาคเรียนที่1/๒๕๖๕ ระหว่าง วันที่ ๑๗-๓๑ดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการ ตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
find_in_page ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
1 - 20 (ทั้งหมด 751 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38