องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 โทรศัพท์ 0-4455-8683

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,196
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง และเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้ออาหารเสริมนม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ (ภาคเรียนที่ 2/2564) ประจำไตรมาศ 1 งวดที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 3-31 เดือน มกราคม 2565) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้ออาหารเสริมนม ของ 2 โรงเรียนในเขตตำบลขวาวใหญ่ ประจำไตรมาส 1 งวดที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 3-31 เดือน มกราคม พ.ศ.2565) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องดื่มและน้ำดื่ม (สำหรับบริการประชาชนที่สัญจรไปมา 1 จุด) ตามโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุ (ถ่านไฟฉาย,หลอดไฟ,สายไฟ,ปากกา,กระดาษA4 แฟ้ม) ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายจุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตั้งจุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุค่าจัดพิมพ์/จัดซื้อบัตรเลือกตั้ง/และบัตรเลือกตั้งตัวอย่าง แบบพิมพ์วัสดุการเลือกตั้ง หรือคู่มือต่างๆ สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการเลือกตั้งโครงการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกองการศึกษา เพื่อใฃ้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกองช่าง จำนวน 8 รายการ จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ๋ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 12 รายการ จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 20 รายการ จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานปลัด จำนวน 1 งาน (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งโครงการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
1 - 20 (ทั้งหมด 639 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายมงคล พวงเพชร
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0987453614
นายมงคล พวงเพชร
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0987453614
นายสมนงค์ ฉิมมาลี
รองนายก อบต.
โทร : 0983173418
นายสมนงค์ ฉิมมาลี
รองนายก อบต.
โทร : 0983173418
นางสาวน้ำผึ้ง คงดี
รองนายก อบต.
โทร : 0811853307
นางสาวน้ำผึ้ง คงดี
รองนายก อบต.
โทร : 0811853307
นางสติมาภรณ์ พวกดี
เลขานุการ นายก อบต.
โทร : 0852065242
นางสติมาภรณ์ พวกดี
เลขานุการ นายก อบต.
โทร : 0852065242
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่