messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2566 (เดือน เมษายน - เดือน มิถุนายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2566 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
ประกาศ อบต. ขวาวใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1