องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 เวลา 14.10 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ประกาศอำเภอศีขรภูมิ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564(1) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่สมัยวิสามัญ สมัยที่1ประจำปีพ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปีพ.ศ.2564ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2