messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
รายงานผลการดําเนินการตามประกาศและมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณพ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและพัฒนาระบบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
find_in_page มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม อบต.ขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
ประกาศ อบต.ขวาใหญ่ เรื่อง มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้่งภาครัฐและองค์กรอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
ข้อตกลงคุณธรรมเรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1