องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
folder เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file คำประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต. ในการพิจารณา การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file คำประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สจริตมีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ของนายก อบต.ขวาวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่้อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ของ นายก อบต.ขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file คำประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สจริตมีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ของนายก อบต.ขวาวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file คำประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
insert_drive_file คำประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file การมอบอำนาจของนายก อบต.ขวาวใหญ่ ให้ปลัด อบต.ขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1