องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
folder รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
insert_drive_file รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ประจำปงบประมาณ พ.ศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.ขวาวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file หนังสือรับรองผลสรุปคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1