องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 โทรศัพท์ 0-4455-8683

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,214
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรังปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับของ อบต.ขวาวใหญ่ เป็บ อบต.ประเภทสามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่หนึ่ง ครึ่งปีแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่หนึ่ง ครึ่งปีแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรังปรุง ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file มาตรฐานการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558- 2560 (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตําบลในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558-2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายมงคล พวงเพชร
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0987453614
นายมงคล พวงเพชร
นายก อบต.ขวาวใหญ่
โทร : 0987453614
นายสมนงค์ ฉิมมาลี
รองนายก อบต.
โทร : 0983173418
นายสมนงค์ ฉิมมาลี
รองนายก อบต.
โทร : 0983173418
นางสาวน้ำผึ้ง คงดี
รองนายก อบต.
โทร : 0811853307
นางสาวน้ำผึ้ง คงดี
รองนายก อบต.
โทร : 0811853307
นางสติมาภรณ์ พวกดี
เลขานุการ นายก อบต.
โทร : 0852065242
นางสติมาภรณ์ พวกดี
เลขานุการ นายก อบต.
โทร : 0852065242
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่