องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2564 -2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2565 พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรังปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับของ อบต.ขวาวใหญ่ เป็บ อบต.ประเภทสามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374
insert_drive_file ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
insert_drive_file ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่หนึ่ง ครึ่งปีแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
insert_drive_file ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่หนึ่ง ครึ่งปีแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
insert_drive_file มาตรฐานการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรังปรุง ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
insert_drive_file ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตําบลในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558-2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
insert_drive_file กรอบอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558- 2560 (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1