องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
photo โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
photo โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
photo ประกาศ อบต.ขวาวใหญ่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
photo กิจกรรม “ติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต" poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
find_in_page กิจกรรม “ติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต" poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
insert_drive_file ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1