messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
spa ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
กลุ่มเศรษกิจพอเพียง
กลุ่มเลี้ยงหม่อนไหม


กลุ่มทอผ้า
กลุ่มจักสาน