องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
image กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่าง วันที่ 17 – 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 [17 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมไหว้ครู ศพด.ขวาวใหญ่ [22 มิถุนายน 2566]
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [13 เมษายน 2566]
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 [20 มกราคม 2566]
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดตำบลขวาวใหญ่ (ขวาวใหญ่เกมส์) ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม พ.ศ. 2565 [12 ธันวาคม 2565]
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [8 พฤศจิกายน 2565]
งานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 [8 พฤศจิกายน 2565]
โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [12 กันยายน 2565]
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [7 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง (ราษฎรบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [25 กรกฎาคม 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 19 รายการ)