องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประชุมเพื่อขี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) และขั้นตอนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) [17 มีนาคม 2566]
การประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขวาวใหญ่ [8 กุมภาพันธ์ 2565]
1 1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ)