messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
ขออนุญาตสอบถามค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับเด็กอายุกี่ปีค่ะ (13 กุมภาพันธ์ 2567) แม่น้องน้ำหวาน รับเด็กตั้งแต่ช่วงอายุ 2 - 5 ปี
สอบถามรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะ เปิดรับสมัครวันไหน และใช้เอกสารอะไรบ้าง (13 กุมภาพันธ์ 2567) แม่น้องพอใจ เปิดรับสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร มีดังนี้ 1.ใบสมัคร ของ ศพด. ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว 2.ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา 1 ชุด 4.สูติบัตร(ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด 5.ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร 6.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก 1 นิ้ว จำนวน 6รูป 7.สมุดบันทึกสุขภาพ หรือใบรับรองแพทย์(ถ้ามี)
ขอสอบถามค่ะ พอดีจะขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ต้องมีเอกสารอะไรบ้างค่ะ (14 มีนาคม 2566) - 1.แผนผังบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้าง 2.สำเนาโฉนด 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.สำเนาบัตรประชาชน 5.รูปถ่ายบ้าน 4 ด้าน
เจ้าหน้าที่บริการดีมากค่ะ ☺️ (03 มีนาคม 2566) วันลี อบต.ขวาวใหญ่ ยินดีให้บริการคะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขวาวใหญ่ ได้รับสมัครเด็กเล็กถึงวันที่เท่าไรค่ะ (15 มีนาคม 2565) แม่น้องน้ำ กำหนดการรับสมัครเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565 สามารถดูรายละเอียดทาง เว็บไซต์ www.kwaoyai.go.th หรือ ทาง facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ หรือสอบถามมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-558683
ตอบคำถามแล้ว 5 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: