messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการ เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สร.ถ.38-001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2079 ถึง บ้านอาวุธ ตำบลแตล จำนวน 2 ช่วง หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,403 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed โครงการ เสริมผิวจราจร Asphaltic Concreat ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สร.ถ 38-001 สามแยกทางหลวงหมายเลข 2079 ถึงบ้านอาวุธ ตำบลแตล จำนวน 2 ช่วง หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,403 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed โครงการ เสริมผิวจราจร Asphaltic Concreat ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สร.ถ 38-001 สามแยกทางหลวงหมาเลข 2079 ถึงบ้านอาวุธ ตำบลแตล จำนวน 2 ช่วง หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,403 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed โครงการ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concreat (โดยวิธี Pavenment In-Place Recycling ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.38-009 สายบ้านขวาวใหญ่- บ้านหนองแรต ตำบลขวาวใหญ่ ถึงบ้านหนองแฝก ตำบลหนองบัว กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed โครงการ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concreat (โดยวิธี Pavenment In-Place Recycling ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.38-009 สายบ้านขวาวใหญ่- บ้านหนองแรต ตำบลขวาวใหญ่ ถึงบ้านหนองแฝก ตำบลหนองบัว กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนครั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 82.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 282
rss_feed โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic Concreat สายบ้านขวาวใหญ่ ถึง บ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,300 ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 459
rss_feed โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ ผสมโพลิเมอร์ ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic Concreat ทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.38-002 สายบ้านดอนหมาใน ?บ้านสำโรง ตำบลขวาวใหญ่- บ้านหนองขาม ตำบลหนองขวาว กว้าง 5-6 เมตร ยาว1,060 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 464
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1